Examensprojekt 2015
Emmy_hursertidut_1.jpg

Har tid någon form? Hur visualiserar olika människor ett år i tid, om de sluter ögonen och föreställer sig en visualisering av ett visst datum eller en specifik årstid? Ser de färger, former, mönster eller något helt annat? 

Som designprojekt till min kandidatexamen i grafisk design på Malmö högskola, gjorde jag en undersökning i människors visuella representationer av tid. Detta genom olika personer skissade ner sina tidsbilder på papper, vilka sedan blev utgångspunkten i sökandet efter alternativa sätt att systematisera tid på. 

Resultatet blev en broschyr som man vecklar ut steg för steg där varje del av undersökningen presenteras för sig. När man bläddrat sig igenom hela broschyren vecklar man till sist ut en kalender, vars form och innehåll växte fram utifrån de inputs och lärdomar som kom fram under projektets forskningsdel.

Emmy_hursertidut_4.jpg

De två primära fokuspunkterna ur undersökningen var att:

1. Majoriteten av de medverkande såg tiden som en cirkulär form
2. Ljus, årstid och väder har stor inverkan på vår mentala bild av tidsrepresentation

Baserat på undersökningen, består därmed kalendern av en cirkulär form. I cirkeln finns ett grid som rymmer klassisk kalender-information såsom veckor, månader, dagar och datum, men även tillägg som dagsljusets längd för den specifika platsen (i detta fall Malmö) och månfaser.